Home Contact Login
Home
Diensten
Data entry
Indexeren
Onderhoud van relatiebestanden
Waarom uitbesteden
Top 3 voordelen voor u
Alle voordelen van LLYNX
Referenties
LLYNX
Over LLYNX
Visie
Management
Contact
Llynx iso logo

ALLE VOORDELEN VAN LLYNX

 1. kosten
 2. flexibiliteit
 3. kwaliteit
 4. service
 5. snelheid
 6. ICT infrastructuur
 7. getraind personeel
 8. professioneel procesmanagement
 9. kwaliteitsdenken
 10. innovatie
 11. goed voor Armenië
 12. test het zelf

Kosten
U kunt aanzienlijk besparen op uw jaarlijkse kosten voor data entry door deze werkzaamheden uit te besteden aan LLYNX. Omdat wij produceren in Armenië hebben we lage kosten. Gemiddeld zult u tussen 40 en 50 procent besparen ten opzichte van verwerking in eigen beheer. Als u regelmatig gebruik maakt van uitzendkrachten zijn de besparingen groter.

terug naar boven

Flexibiliteit en schaalbaarheid
Een plotselinge toename in te verwerken volumes kan leiden tot extra managementtaken en extra kosten voor inhuur. En een plotselinge afname kan leiden tot leegloop. Door data entry uit te besteden, vangt u deze schommelingen op binnen het service contract dat u met LLYNX heeft afgesloten.

LLYNX heeft de capaciteit om snel, dat wil zeggen binnen 48 uur, aanzienlijk op te schalen als een opdracht dit vereist.

terug naar boven

Kwaliteit
Het realiseren van productie die beantwoordt aan uw strenge kwaliteitseisen is maatwerk. Het vereist een grondige analyse van de opdracht, het opstellen van een werkinstructie met heldere procedures, borging van procedures, de toepassing van standaard foutcontrole technieken, en indien nodig de ontwikkeling van specifieke controletechnieken.

Uw eisen met betrekking tot de nauwkeurigheid zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Door uitgebreide toepassing van foutcontroletechnieken, en met behulp van onze goed-getrainde medewerkers, produceert LLYNX met een nauwkeurigheid tot 99,995% (dat wil zeggen 5 fouten per 100.000).

Door uit te besteden, haalt u kennis in huis waarmee u meerwaarde creëert voor uw bedrijf en voor uw klanten.

terug naar boven

Service
In onze relatie staat uw bedrijf centraal: uw visie, uw eisen, uw wensen. Bij LLYNX onderscheiden we ons door:

 • veel persoonlijke aandacht, meedenken, en een pro-actieve houding als het gaat om het delen van kennis en informatie
 • snel overleg met uw vaste contactpersoon
 • continuïteit en goede bereikbaarheid van de ondersteuning
 • snelle verwerking van uw vragen en verzoeken

Complexe data entry trajecten vragen om maatwerk. Als u uitbesteding overweegt, verwacht u van uw data entry partner een intensieve samenwerking in het voorbereidingstraject, maar ook gedurende de looptijd van het project. Dat is ons specialisme.

terug naar boven

Snelheid
LLYNX werkt met een tweeploegendienst, zes dagen per week. Onze snelle verbindingen en ervaren medewerkers staan garant voor het nakomen van de strengste deadlines. Indien gewenst verwerken wij uw dagelijkse aanbod binnen 24 uur.

terug naar boven

Professionele IT omgeving en beveiliging
LLYNX stelt zich telkens ten doel om de juiste balans te vinden tussen technische hulpmiddelen en data entry handwerk. Om de mogelijkheden van de techniek optimaal te gebruiken, verwerkt LLYNX alle gegevens volledig digitaal. Enkele kenmerken:

 • scanning van materiaal dat niet elektronisch wordt aangeleverd
 • comprimeren van scans met geavanceerde technieken
 • breedbandverbinding tussen front en backoffice
 • gebruik van OCR en ICR programma's om delen van de invoer automatisch te herkennen. Gebruik van diverse andere software om productiviteit en kwaliteit te verhogen
 • eigen server bij de Amsterdam Internet Exchange voor verdere verbetering van onze dienstverlening

Uw informatie en gegevens zijn waardevol en vertrouwelijk. De beveiliging van gegevens en integriteit van datatransport is dus prioriteit. Vanuit een algemeen beveiligingsbeleid zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • beveiligde verbindingen
 • beveiligde netwerken in frontoffice en backoffice
 • bindende geheimhoudingsovereenkomst met personeel en partnerbedrijven
 • reservekopieën van gegevens voor en tijdens bewerking
 • beveiligde opslag of vernietiging gegevens na beëindiging van de opdracht, met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens
 • beveiligingsafspraken worden contractueel vastgelegd

Indien gewenst, overleggen wij graag met u over aanvullende maatregelen om de beveiliging op uw wensen af te stemmen.

LLYNX is op 1 december 2005, als eerste Nederlands bedrijf, en voor de gehele organisatie, gecertificeerd tegen ISO 27001 (voorheen BS7799). ISO 27001 is de wereldstandaard voor informatiebeveiliging voor bedrijfsleven en overheid. LLYNX heeft ervoor gekozen om de externe audits die certificering mogelijk maken vanaf 2008 te discontinueren, maar handhaaft de overige beveiligingsmaatregelen die in het kader van de norm zijn genomen. LLYNX is gefocust op informatiebeveiliging om klanten zekerheid te bieden bij het verwerken van hun vertrouwelijke gegevens.

terug naar boven

Gedreven, goedgeschoolde, en goedgetrainde medewerkers
Data entry is en blijft vooral handwerk, ondanks de voortschrijdende techniek. De kwaliteit van medewerkers staat daarom centraal. Onze ervaren data entry medewerkers zijn hoger opgeleid, en spreken goed Engels. Alle medewerkers krijgen aanvullende training in de Engelse taal. Een tiental medewerkers heeft tevens taakgerichte kennis van het Nederlands ten behoeve van Nederlandstalige opdrachten. Deze groep medewerkers wordt voor de kwaliteit van de dienstverlening verder opgeleid voor 'Nederlands voor anderstaligen' onderdeel Lezen, niveau NT2 II (toegangsniveau voor hoger onderwijs in Nederland).

terug naar boven

Professioneel procesmanagement
LLYNX wordt geleid door mensen met ruime ervaring in project en proces-management, zowel in Nederland als in het buitenland. Sinds de oprichting van LLYNX hebben wij zonder uitzondering waargemaakt wat wij hebben beloofd.

terug naar boven

Kwaliteitsdenken
De beveiligingsmaatregelen, de verbetercycli, en andere bovengenoemde elementen staan niet op zichzelf, maar volgen uit onze filosofie over kwaliteit. Wij streven ernaar om onszelf continue te verbeteren. Uw normen zijn daarbij het uitgangspunt, maar niet het eindpunt. LLYNX is 'committed to excellence'.

terug naar boven

Innovatie
De data entry markt is volop in beweging door technische en procesmatige innovaties:

 • gegevens die voorheen alleen handmatig werden verwerkt, kunnen nu soms automatisch worden herkend
 • Door digitalisering kunnen werkzaamheden die voorheen locatiegebonden waren, nu overal worden verricht

LLYNX staat vooraan bij het toepassen van deze innovaties. Door uitbesteding aan LLYNX profiteert u van de mogelijkheden van beide belangrijke trends in de markt. Zo helpen wij u om uw concurrentievoordeel te behouden en uit te bouwen.

terug naar boven

Goed voor Armenië
LLYNX is commercieel én ideëel. Wij gebruiken moderne technologie om nieuwe kansen te bieden aan professionals in Armenië, een land dat nu niet of nauwelijks deelneemt aan de wereldeconomie. Wij denken dat duurzame groei in ontwikkelingslanden niet wordt gerealiseerd door hulp, maar door de markt. Lees verder over onze visie.

terug naar boven

Test het zelf
Dat zijn een hoop voordelen. Op papier. Kunnen we dat waarmaken?

Neem de proef op de som, en neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een gratis test.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 
Data entry - Indexeren - Relatiebestanden - Zakelijke documenten - Top 3 voordelen - Voordelen van LLYNX - Over LLYNX - Visie - Management - Contact
© LLYNX BV